Idrott skapar förutsättningar för affärer. Och affärer skapar förutsättningar för idrott.

I vår bild av framtiden har alla idrottsorganisationer, föreningar, klubbar och förbund en attraktiv verksamhet som bygger på sund ekonomi, med hög grad ”egenfinansiering”. Caddies uppgift är att göra idrotten “säljbar”. Därför arbetar vi med utbildning, konsulttjänster och utredningar med fokus på marknadsföring och affärer.

På lång sikt handlar det om hjälp-till-självhjälp. När idrotten vet sitt rätta värde, och har skapat ömsesidigt lönsamma relationer med näringslivet för att erbjuda en attraktiv verksamhet, då finns det inget behov av företag som Caddie. Då hoppar vi av och blir själva idrottsutövare på heltid. Fram till den dagen står vi emellertid till idrottens aktörers förfogande. Besök oss på www.caddie.se


Arkiv