oktober 31, 2016 1:18 e m
Published by

Johan Ceimertz (Team 14) tog examen i våras som Sportmarknadsförare. Nu berättar han om sin anställning hos Åhus Beach.

img_4144

– Vad är det för tjänst du fått?

Jag är sponsor- och marknadsansvarig för eventbolaget Åhus Beach AB samt tävlingsansvarig för Åhus Beachfotboll som eventbolaget årligen arrangerar.

 

– Berätta om dina arbetsuppgifter – hur ser din vardag ut mer konkret?

Mina uppgifter som sponsor- och marknadsansvarig är att sköta driften på sociala medier och hemsida samt upprätthålla kontakt med våra samarbetspartners via nyhetsbrev, kontakt via telefon/mejl och kundbesök. I arbetet ingår även att nätverka och därigenom få kontakt med företagare och potentiella samarbetspartners. Åhus Beach är en fantastisk arena, beläget i en unik miljö som genom en folkfest på över 100 000 besökare under juli månad bildar en atmosfär utöver det vanliga. Bland det roligaste av arbetsuppgifterna blir därmed planeringen av evenemangsområdet tillsammans med övriga i organisationen. Detta för att varje år kunna höja upplevelsen för våra deltagare, partners och övriga besökare. I planeringen kan vi erbjuda våra partners möjligheten att få bli en del av denna upplevelse genom marknadsföring och försäljning på plats. Som sponsoransvarig för ett eventbolag är det då extra viktigt att i en förhandling tillgodose konceptet i ett win-win-win-samarbete. Win för våra partners genom unik marknadsföring, varumärkesexponering och produktförsäljning som bidrar till win för våra besökare genom förhöjd upplevelse. Detta genererar i sin tur även win för oss som arrangör genom nöjda och återkommande partners och besökare.

 

Som tävlingsansvarig för Åhus Beachfotboll planerar jag tillsammans med samtliga inblandade hur arrangemanget ska genomföras. Jag ansvarar för bland annat inköp av material till turneringen, uppdaterar information om turneringen såsom nyheter, speldagar och spelregler på vår hemsida samt marknadsför turneringen mot våra målgrupper. Under turneringen håller jag en kontinuerlig kontakt med domare, matchfunktionärer och ledare/spelare för att se till att turneringen flyter på och genomförs på ett så bra tillvägagångssätt som möjligt. En annan arbetsuppgift är även att ansvara för ”kringevents” på turneringsområdet under Åhus Beachfotboll i syfte att höja upplevelsen för besökarna på plats. 

 

– Vilka kurser eller moment från Yh Sportmarknadsförare ser du som värdefulla i din nya roll?

LIA-perioderna var det momentet som var mest värdefullt för mig. Det gjorde att jag fick möjligheten att applicera teorin från skolan direkt i praktiken, och det i en organisation som redan från början gav mig stort förtroende och ansvar i att lösa skarpa uppdrag. Samtidigt har jag fått möjligheten att få lära av otroligt inspirerande och kompetenta arbetskamrater under samtliga LIA-perioder, men även kunnat bidra med uppdaterad kunskap direkt från branschen.

 

Givetvis har samtliga kurser varit intressanta och lärorika där jag har kunnat plocka värdefulla verktyg som jag dagligen använder i min tjänst. Däremot vill jag lyfta fram följande kurser lite extra förutom LIA-perioderna:

 

Projektledning – En otroligt värdefull kurs för mig där struktur, planering och målsättning är A och O för att kunna genomföra evenemang i världsklass. Efteråt är utvärdering och analysering av arbetet en minst lika viktig arbetsuppgift för att varje år kunna leverera ännu bättre evenemang.

 

Möjligheten att få arbetsleda projekt, stora som små, gör att du får ett helhetsperspektiv över bland annat disponering av arbetskraft och tid för de olika delmomenten som ska synka i en större planering av slutprodukten.

 

Varumärke och Marknadskommunikation – Gav mig en god inblick i vikten av att kommunicera ett varumärke till den primära målgruppen på ett framgångsrikt tillvägagångsätt genom val av rätt kanal och budskap. Detta för att i slutändan uppnå önskad målgruppsrespons och önskad effekt av din kommunikation. Just lärdomen att kommunicera ut vad varumärket står för och vilken laddning vi vill att varumärket ska förmedla till målgruppen är av yttersta vikt för att uppnå det önskade resultatet.

 

Upplevelsemarknadsföring – Har hjälpt mig att tänka kreativt för att ta fram taktiska och strategiska lösningar som passar den tänkta målgruppen under evenemangen. En oerhört viktig del där upplevelsen är en av de primära faktorerna vi säljer in.

 

Sponsrings- och Försäljningskursen: Två otroligt nyttiga kurser som för mig gick hand i hand när jag applicerade teorin i praktiken. De båda kurserna har varit en ögonöppnare i både förhandlingsteknik, förberedelser inför ett säljmöte samt hur en sponsringsaktivitet kan mynna ut i ett framgångsrikt win-win-win-samarbete genom innovativa och kreativa lösningar. 

 

– Vilka framtidsfrågor eller kompetensområden ser du som viktiga för en sportmarknadsförare framöver?

Att arbeta kreativt med content marketing genom att skapa värdefullt innehåll i kombination med film, form och färg i din kommunikation som attraherar din målgrupp tror jag är en vital del. Ställa sig frågan – vad vill folk ha/veta och hur ska vi kunna tillhandahålla den servicen? Dels för att nå fram till sin målgrupp genom det stora mediebruset men även för att skapa en upplevelse och känsla för ditt varumärke redan innan sporteventet (match/evenemang/turnering/etc) ens har börjat.

 

Categorised in:

Arkiv