augusti 27, 2014 3:24 e m
Published by
Melissa Söderstjerna i Team 13 har valt att dela upp sin LIA-period. Under våren så var hon på plats hos Stadium i Helsingborg för att få sporthandels-perspektivet. Under hösten har hon varit på den nyetablerade kommunikationsbyrån Nerds Of Sweden. Denna byrå är specialiserade på web och digital kommunikation och finns lokaliserade i Helsingborg. För Melissa kommer de veckor som återstår av LIA-perioden ha tyngdpunkt på den digitala marknadsföringen. Just nu genomförs en kampanj som ska bygga företagets identitet. Här arbetar hon främst med att nå ut genom de egna kanalerna. Parallellt så genomförs en marknadsundersökning gentemot befintliga kunder. Och så får hon också ta del av och nätverka i det nätverk som heter ”Young in Business” som byggts upp av Philippe Hägg. Philippe är handledare och likaså företagets grundare. Han betonar att idrottsföreningar och evenemang är en intressant kundgrupp för företaget. Melissa Philippe Hägg och Melissa Söderstierna.  

Categorised in:

Arkiv