Sportmarknadsförare behövs!

Det finns ett stort behov av kompetens i sportmarknadsföring. Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som sportmarknadsförare blir du eftertraktad på arbetsmarknaden. Här är några exempel på jobb som studenter på YH Sportmarknadsförare fått:

 

Marknadsförare och assistent

Säljare

Sponsoransvarig

Konsulent

Affärsutvecklare

Evenemangsansvarig

Konsult

Projektledare

 

När vi analyserat arbetsmarknaden har vi kommit fram till de finns en rad olika organisationer som efterfrågar personer med yrkeshögskoleexamen inom sportmarknadsföring.

 

Idrottsföreningar med satsningar på elitnivå och/eller många medlemmar

 

Idrottsförbund och -organisationer på regional, nationell och internationell nivå

 

Företag som tillverkar och säljer material, utrustning, konfektion, souvenirer, livsmedel osv med koppling till idrott, hälsa och fritid

 

Företag som vänder sig till idrottens intressenter med agentur- och/eller konsulttjänster

 

Kommun och landsting som driver gränsöverskridande projekt inom fritid, kultur och turism.

 

Arenor, anläggningar och event.

 

 

Som det framgår ovan så efterfrågas kompetens i sportmarknadsföring inte bara inom idrottsrörelsen. Minst lika många av studenterna får jobb inom renodlat kommersiella organisationer som på olika sätt är relaterade till sport.


Arkiv