Allt du behöver veta om utbildningen, och lite till

Vilken är ansvarig anordnare?
Caddie Sport&Business AB.

 

När startar utbildningen?
8 februari lämnade Myndigheten för yrkeshögskolan besked att ej bevilja utbildningen start till hösten 2017.

Läs mer på www.caddie.se om vår diplomutbildning på distans, Sports Marketing Diploma.

 

När är sista ansökningsdag?
Ingen beviljad start i dagsläget.

 

Var kommer utbildningen att genomföras?
Helsingborg Arena och Helsingborg ishall (olympiarinken)

 

Hur lång är utbildningen?
2 år (400 Yh-poäng)

 

Vilka är behörighetskraven?
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (eller motsvarande), samt Samhällskunskap A eller Samhälls­kunskap 1b, Svenska A eller Svenska 1 och Engelska A eller Engelska 5.

 

Vad får du för examen?
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Sportmarknadsförare.

 

Vad menas med Sportmarknadsföring/Sports Marketing?
Begreppet Sports Marketing är amerikanskt och saknar direkt översättning till svenska. Vi har valt yrkestiteln Sportmarknadsförare. Ämnet kan beskrivas som marknadsföring och affärsutveckling inom idrott.

 

Vilka arbetsgivare är behov av personer med Sportmarknadsföringsutbildning?
– Idrottsföreningar med satsningar på elitnivå och/eller många medlemmar
– Idrottsförbund och -organisationer på regional, nationell och internationell nivå
– Företag som tillverkar och säljer utrustning, souvenirer, livsmedel osv med koppling till idrott, hälsa och fritid
– Företag som vänder sig till idrottens intressenter med agentur- och/eller konsulttjänster
– Kommun och landsting som driver idrottsrelaterade projekt inom fritid, kultur och turism
– Arenor, anläggningar och event

 

Hur ser dagens lönenivåer ut inom idrott och marknadsföring?
Konsulent, 17 000-21 000 kr/månad
Projektledare, sponsorsäljare ca 22 000–30 000 kr
Klubbchef, ca 45 000 kr

 

Vilka lärare och gästföreläsare möter jag på utbildningen?
Vi ställer höga krav på att alla lärare har specialistkompetens och lång praktisk erfarenhet inom sitt ämnesområde. Dessutom kommer du att möta gästföreläsare i form av kända idrottsindivider, framgångsrika föreningar, förbund och företag som aktivt arbetar med idrott och marknadsföring.

 

Vad står Yh för?
Yh står för Yrkeshögskola. Myndigheten för Yrkeshögskolan samlar all yrkesutbildning som är utanför högskolan. Det är en eftergymnasial utbildningsform och en del av det reguljära svenska utbildningssystemet.

 

Vad är LIA?
LIA är en förkortning av Lärande i Arbete. LIA innebär praktik och det är förlagt till en arbetsplats under 1/3 av utbildningen. Sammanlagt är det tre sammanhängande LIA-perioder under utbildningen.

 

Var kan jag få LIA-plats?
Det är du som aktivt söker LIA-plats. Under rubriken LIA-platser kan du se vad våra studenter har funnits hittills. Du kan också själv komma med förslag på arbetsplats som du vill förlägga din arbetsperiod till. Utbildningen har också en person som är LIA-ansvarig och kontinuerligt tar emot frågor och vägleder dig i din LIA-planering.

 

Kostar utbildningen något?
Utbildningen är kostnadsfri, och du söker studiestöd hos CSN för en termin i taget. Litteratur och förbrukningsmaterial får du dock stå för själv.

 

Hur sker studiefinansiering?
Den som går en yrkeshögskoleutbildning har rätt till studiemedel på samma sätt som den som går på högskola/universitet. Det gäller under hela utbildningen, även under de delar som är förlagda till arbetsplats (LIA).

 

Får man poäng på en Yh-utbildning?
I likhet med när man studerar på högskola får man poäng för varje vecka man går. En vecka ger 5 Yh-poäng. En utbildning på två år blir således 400 Yh-poäng.

 

Varför ska man välja en Yh-utbildning?
Det startas bara utbildningar om det finns ett behov av motsvarande kompetens i arbetslivet. Chansen att få jobb efter det att man avslutat sin utbildning är mycket stor.


Arkiv