Ett samspel mellan anordnare, ledningsgrupp och föreläsare

Bakom varje yrkeshögskoleutbildning finns en huvudman, dvs den som anordnar utbildningen.

 

Yh Sportmarknadsförare anordnas av Caddie Sport&Business.

 

Det är Caddie som har det övergripande ansvaret för genomförandet av utbildningen. I vissa fall genomför vi kurserna med egna resurser, och i andra fall tar vi in extern kompetens. Anordnaren styrs i sin tur av den utbildningsplan som yrkeshögskolemyndigheten har godkänt, för två utbildningsomgångar i taget.

 

I vårt fall handlar det om utbildningsplanen från januari 2014. Utbildningens ”styrelse” är dess ledningsgrupp. Ledningsgruppen har ansvar för att utbildningens mål uppfylls. I ledningsgruppen sitter företrädare för arbetslivet, studenterna, högskolan, anordnaren och ordinarie skolväsende. Vår ledningsgrupp träffas fyra till fem gånger årligen. Då diskuteras och beslutas kring bl a det som rör antagning, examen, kursplaner, och utbildningens kvalitetsarbete.

 

basket-1

 


Arkiv