Det är vi som ansvarar för utbildningen

image1

Daniel Gustafsson

Utbildningsansvarig, handledare och examinator
0702-56 59 69
daniel.gustafsson[at]caddie.se
twitter @dagu06

Det är mig du har mest kontakt med på utbildningen. Jag planerar, koordinerar och administrerar allt som är väsentligt på utbildningen. Det är mig du vänder dig till i första hand när du har frågor.

Martin.A

Martin Andersson

Föreläsare, handledare och examinator
0703-64 03 22
martin.andersson[at]caddie.se

Jag föreläser, handleder och examinerar på ett antal kurser på utbildningen. Mina expertområden är bl a sport marketing, marknadskommunikation och event management. Därutöver arbetar jag som konsult på Caddie Sport&Business.

Caddie_3

Frans Fransson

LIA-ansvarig, föreläsare, handledare och examinator
0709-14 41 87
frans.fransson[at]caddie.se
twitter @FransFransson

Jag ansvarar för LIA-delen av utbildningen och är kontakten mellan dig som student och arbetslivet. Du kommer också möta mig i undervisningssalen där jag föreläser och handleder i vissa kurser. Därutöver arbetar jag som konsult på Caddie Sport&Business, framförallt med utredningar och analyser. Mina expertområden är sponsring, varumärkesutveckling samt idrottens samhällsnytta.

Caddie_4

Fredrik Karlsson

Vd, konsult och föreläsare
0706-05 78 31
fredrik.karlsson[at]caddie.se

Vd sedan hösten 2014. Handleder och examinera i några kurser. Samt kursansvarig för ekonomi och juridik kursen.


Arkiv