Ledningsgruppen – en viktig funktion för att leda och utveckla utbildningen

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i samarbete med det arbetsliv som behöver den specifika kompetensen som efterfrågas. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgrupp 2012-08 (kopia) 

Representanter ur ledningsgruppen. Foto: Judith Kirkhoff

 

Medlemmar i ledningsgruppen för Yh Sportmarknadsförare:

 • Anita Duverell, Öresundskraft (Arbetsliv)
 • Björn Anders Larsson, Idrottsekonomiskt centrum (Arbetsliv)
 • Patrik Karlsson, Skåneidrotten (Arbetsliv)
 • Johanna Ingvaldsson, Skåneidrotten (Arbetsliv)
 • Kristoffer Fält, FC Helsingborg (Arbetsliv)
 • Maria Andersson, Skåneidrotten (Arbetsliv)
 • Emma Jungmark, Helsingborg IF (Arbetsliv)
 • John Jensen, Nicolaiskolan, Helsingborg (Skolväsendet)
 • Tomas Nilsson, Lunds universitet (Högskola)
 • Daniel Gustafsson, Caddie Sport & Business (Utbildning)
 • Victoria Möllerberg, Studerande Team 15 (Studeranderepresentant)
 • Sebastian Biesterfeld Team 15 (Studeranderepresentant)

Arkiv