En yrkeshögskoleutbildning anpassad efter arbetslivets behov

Utbildningen Sportmarknadsförare byggs upp kring projekt från arbetslivet. Du som studerande får stor frihet att själv utveckla projekten med hjälp av lärare och andra studenter.

 

Föreläsningar, övningar och seminarier används som stöd. Lärande ska ske genom upplevelser snarare än inläsning. Detta gäller även för de teoretiska delarna.

 

Kurserna examineras främst genom redovisningar, enskilt eller i grupp. Under projekten byggs ett samarbete med arbetsliv upp. Detta förstärks ytterligare under LIA-perioderna.

 

Under denna period får du prova på att arbeta med sportmarknadsföring i praktiken. Genom olika uppgifter får du möjlighet att koppla de teoretiska delarna av utbildningen till verkligheten.

 

Studieupplägget ställer stora krav på dig som student. Men det ger dig också stora möjligheter att anpassa utbildningen till dina intressen och planerad karriär. Som studerande på Sportmarknadsförare ges du stora möjligheter att påverka din utbildning, både innehållet och upplägget.

 

Utvärderingar genomförs kontinuerligt och studeranderepresentanter har en betydelsefull uppgift i ledningsgruppen. Detta för att utbildningen ska uppfylla dina förväntningar.

 

2015-08-24 14.06.29 


Arkiv