Lärande i Arbete (LIA) – ger dig praktisk erfarenhet redan under utbildningens gång

Det är du som student som aktivt söker LIA-plats under din utbildning. Vi ger gärna råd och tips inför din LIA. Vi finns också tillgängliga under LIA-perioden. Men det är du som student som avgör var du vill förlägga din praktik under de 27 veckor som den pågår, fördelat på tre perioder. Ett krav är givetvis att organisationen har en verksamhet där dina kunskaper inom sportmarknadsföring kommer till sin rätt. Vi har idag över 300 olika organisationer såsom föreningar, förbund sponsorföretag, byråer, kommuner och arenor där våra studenter gjort sin LIA-praktik. Listan på spännande LIA-platser adderas hela tiden till med nya organisationer. Är du själv involverad i en organisation som kan erbjuda en LIA-plats så tveka inte att kontakta oss inför kommande LIA-perioder. Skicka ett e-post till frans.fransson@caddie.se så får du mer information. Så här resonerade Martin Wattberg i Team 08 om LIA. Martin arbetar idag som marknadsansvarig på Mora IK.

”Efter min andra LIA-period fick jag ansvaret som webbansvarig hos Mora IK. Att jag fick det här förtroendet beror till största del på att jag vågat ta egna initiativ under min LIA och tagit ansvar för mina arbetsuppgifter. Idag arbetar jag som marknadsansvarig för klubben. Utan utbildningen på KY Sports Marketing hade jag inte fått den här möjligheten, och de tips jag kan ge är att ta mycket eget ansvar och visa framfötterna. Jag personligen har fokuserat mina LIA-perioder till ett ställe (Mora IK). För mig har det varit en fördel att jag haft ett personligt intresse för Mora IK. Detta i kombination med Sports Marketing-tänket har för mig varit en bra mix.”


Arkiv