Studentperspektivet

Utbildningens mål är att ge dig som studerande mycket goda möjligheter att utvidga dina kunskaper, främja personlig utveckling och samtidigt göra dig attraktiv på en väl definierad regional arbetsmarknad.

Efter fullgjord utbildning ska du som studerande ha följande förmågor:

  • Utifrån djup kunskap om idrotten som samhällsfenomen självständigt kunna analysera föreningars, förbunds och idrottsindividers möjlighet till framgångsrik marknadsföring
  • Kunna initiera, planera, genomföra och utvärdera framgångsrik sponsring
  • Kunna upprätta detaljerade marknadsplaner med fokus på upplevelsemarknadsföring
  • Kunna projektleda och marknadsföra stora och komplexa idrottsprojekt
  • Kunna tillämpa affärsmannaskap i praktiken för att finna lämpliga finansieringslösningar för marknadsföringsinvesteringar såväl som för den egna anställningen
  • Kunna arbeta systematiskt och aktivt för att Riksidrottsförbundets mål om demokrati och jämställdhet ska uppnås

Intressentperspektivet

YH-utbildningen, Sportmarknadsförare, har som främsta ”externa” mål att tillgodose det växande behovet av ledare och medarbetare med specialistkompetens inom sportmarknadsföring. Ett viktigt ”externt” övergripande delmål är att bidra till att skapa en mer demokratisk, jämställd och rättvis idrottsrörelse i linje med Riksidrottsförbundets intentioner.


Arkiv